Núria Serra Alsina

Constel·lacions fluvials

Constel·lacions fluvials: sanació hidrosistèmica realitzada en una piscina d'aigua dolça. L'aigua és un canalitzador important que registra la memòria.
Cada piedra está en el lugar adecuado para un equilibrio perfecto.
  1. Constel·lacions fluvials hidrosistèmiques
«No hi ha res que tingui més influència en els fills que la vida no viscuda del pare o de la mare» (C.G. Jung)
Des de que naixem, per ser fills d’un cert pare i d’una certa mare, pertanyem a una família i a un sistema familiar on existeixen profunds vincles i lleialtats entre els seus membres. Aquests vincles poden ser, tant una font de felicitat, com de malaurança o malaltia. L’amor entre els membres d’una família pot fluir i reforçar-se quan es respecta un ordre que ofereix dignitat, reconeixement i respecte a cadascun dels seus membres. De vegades aquest ordre no és respectat i sovint ens trobem repetint dinàmiques i/o amb dificultats per canviar-les. Actualment les constel·lacions sistèmiques s’estan portant a terme a arreu del món, dins l’àmbit familiar, empresarial, educatiu i de salut, entre d’altres. 1.1. EN QUÈ ES BASA? Es basa en la teoria general de sistemes, i dintre d’ella en la teràpia sistèmica que parteix del reconeixement que els grups humans es regeixen per lleis i patrons innats, als quals s’agreguen tots aquells que es van construint en la interacció quotidiana dintre de les famílies i així mateix les famílies construeixen lleis i principis que regeixen la interacció dels seus nuclis amb els d’altres famílies, arribant a construir les lleis socials que permetran un funcionament d’acord amb les necessitats particulars i grupals. Aquest conjunt de lleis naturals, familiars, socials i espirituals que regeixen el funcionament dels nuclis humans és el que Bert Hellinger anomena els ordres de l’amor. La transgressió dels ordres de l’amor en les interaccions humanes pot ser l’origen dels conflictes i les discordances internes que poden arribar a manifestar-se com patologies individuals, familiars, grupals o socials.  1.2. COM ES DESENVOLUPA UN TALLER DE Constel·lacions fluvials? Dins d’un treball individual o en grup, la persona participant exposa la seva demanda. Seguidament i seguint les indicacions del constel·lador, escollirà entre unes figures de colors els representants tant per als membres de la seva família com per a ella mateixa. Poc a poc, seguint els moviments i les dinàmiques que vagin apareixent, la constel·ladora, mitjançant frases i nous moviments, ajudarà a veure quin és l’ordre que s’ha establert en aquesta família i com la persona consultant pot restablir-lo quan aquest s’ha perdut. 1.3. ORIGEN I HISTÒRIA: Bert Hellinger, creador de les Constel·lacions Familiars, va néixer a Alemanya el 1925. Va estudiar Filosofia, Teologia i Pedagogia. Durant 16 anys va ser missioner d’una Ordre Catòlica a Sud-africà. Assegura que el membres d’un sistema s’influeixen mútuament. Va ser missioner a Àfrica amb les tribus zulús. Es va dedicar a investigar quins fils invisibles unien les tribus i les famílies zulús. Més tard es va formar en Psicoanàlisi, Dinàmica de Grup, Teràpia Primal, i en mètodes de Hipnoterapia. Posteriorment es va acostar a la Teràpia Gestàltica i la Programació Neurolingüística. Treballant amb l’Anàlisi Transaccional va advertir un aspecte multigeneracional en l’abordatge de les problemàtiques, que el conduí cap a la Teràpia Sistèmica. En aprofundir en aquesta teràpia va descobrir dintre dels sistemes, lleis i ordres de compensació, als quals va anomenar Ordres de l’Amor. Basant-se en aquests Ordres va crear un mètode de configuració de famílies, les Constel·lacions Familiars, enfocat directament cap a la solució, que li va valer el reconeixement com un dels Psicoterapeutes claus del món actual. Té més de 40 llibres publicats. 1.4. ORIGEN I HISTÒRIA DE LES CONSTEL·LACIONS HIDROSISTÈMIQUES Juan Carlos Arias Quintana, veneçolà i seguidor de Bert Hellinger, va estudiar psicoterapia, va crear l’hidrosistèmica. Va portar les investigacions al camp aquàtic i va descobrir que el treball sistèmic es pot realitzar en una piscina amb aigua i amb figures de colors com a representants. Així va crear les Constel·lacions Familiars Fluvials, que són una metodologia de sanació. L’aigua el va cridar per fer aquest procés. Juan Carlos Arias es va entregar a l’expansió d’aquest model al món i està 100% connectat a l’aigua. Totes les persones que reben formació tenen alguna relació amb els essenis.    CONSTEL·LACIONS FLUVIALS/ HIDROSISTÈMIQUES
 1. QUÈ ÉS UNA CONSTEL·LACIÓ FLUVIAL?
És una metodologia de sanació que ens permet veure allò que està ocult i no veiem de manera natural i instantània en nosaltres i ens limita. És una immersió en la saviesa ancestral. Les constel·lacions fluvials són sempre el present.         2. QUÈ POTS GUANYAR AMB UNA CONSTEL·LACIÓ FLUVIAL?
 1. Apropament a les teves arrels i alimentar-te i nodrir-te d’elles. 
 2. Ordre al teu sistema familiar. (Molts conflictes venen generats per la falta d’ordre en el sistema.) 
 3. Dissolució de conflictes que treballem amb l’aigua.
 4. Sentir-te ple d’humilitat, respecte i agraïment.
 5. Pau, benestar i sensibilitat. 
 6. Un viatge interior a les teves profunditats. 
 7. Descobriment, reconeixement i alliberament de programes i lleialtats que et limiten. 
 8. Liderar l’ego i crear una realitat pròpia com a ésser independent que ets. 
 9. Enfocament i observació del que l’aigua comunica per solucionar el conflicte. 
 10. Alliberament de creences limitants.
  Viatjar en la línia del temps i trobar en aquesta línia del temps una situació amb els pares que et frena en la relació amb: els diners, la sexualitat, el saber, la relació de parella, els projectes laborals…  Què escoltaves, a casa,  dels teus pares, avis, familiars en relació a aquests aspectes?  
“L’aigua és un camp mòrfic (mostra lleialtats i fils invisibles). Estem units. Si una persona genera un moviment en ella mateixa, vulguem o no, repercutirà a les persones de l’entorn. Després d’una constel·lació es produeixen canvis en les persones que la rodegen també, a nivell físic, emocional, social. L’aigua no es trenca sinó que s’estreny”. 

 Rupert Sheldrake

  3. METODOLOGIA DE LES CONSTEL·LACIONS FLUVIALS   L’aigua és quàntica. Té energia i memòria ancestral. És el nostre camp energètic. Nosaltres estem interrelacionats amb tots els qui hi eren abans que nosaltres i també amb els qui vindran després.  El més important és la saviesa que ens mostra l’aigua. L’aigua pren la informació de la persona que constel·larem amb l’aigua i aquesta persona veu a l’aigua el que ha de veure per sanar. Quan es constel·la a algú, es tira a l’aigua una figura representant per a aquesta persona amb el seu nucli familiar. Es van donant els moviments i es fan les lectures a través del que mostra l’aigua de manera clara del que passa en el sistema de la persona que s’està constel·lant. Ens permet veure les implicacions i lleialtats amb els sistemes, especialment el familiar.  És l’aigua la que mostra el que està passant. L’aigua s’obre com un llibre per mostrar el que se li pregunta i desitja mostrar-nos. L’hidrosistèmica ens aporta la saviesa de l’espai líquid que ho sap tot. L’aigua aporta camps morfogenètics expressant amb imatges precises i clares.  L’aigua mostra la veritat sense filtres. Tota experiència ja està interpretada per l’aigua uns minuts abans, entre 7 i 8 minuts abans, que es faci l’experiència conscient ja que l’aigua obté el coneixement i la saviesa. La guia i el vehicle és l’aigua. A través de figures que floten es representen els familiars, les emocions, les situacions concretes… Es creen imatges exactes a les dinàmiques reals que influeixen en aquest clan o sistema.     4. Tipus de constel·lacions fluvials: 
 1. Habitual: conflicte a resoldre que no és capaç de resoldre. Es busca l’ordre i la lleialtat en el sistema.
 2. Tancament de parelles: La persona és capaç d’alliberar-se de totes les seves anteriors parelles de manera harmònica per quedar en equilibri. “Chante” per trobar/ iniciar una nova parella o per millorar la relació amb la parella actual. 
 3. 7 nivells de l’amor: Per a un mateix i per a parelles per fomentar el creixement, l’evolució, la confiança i la interrelació amb un mateix i entre la parella.  
  5. També hi ha tirades especials: 
 1. Tirada de l’ego i l’esperit: Amb quin estic més connectada avui: ego / esperit?
 2. Tirada dels nivells de pensament: Qui m’influeix més? El clan, l’entorn o el ser. 
 3. Tirada de consciència essenia: En quin nivell esseni estic? Principiant / terapeuta /  mestre. 
 4. Tirada de nivells d’energia: Amb quin nivell d’energia em moc? 
 5. Tirada de recursos diversos: pel cor, per la pineal, per la memòria, per reunificar parelles…
  6. Tècniques: 
 1. Tècniques grupals: 1 figura representa a tot el grup.  
 2. Tècniques individuals: moviments amb preguntes individuals i del present. 
Faig constel·lacions presencials d’una durada de dues hores, aproximades, i també en directe on line a través de Meet o Zoom. És l’aigua qui conclou la sessió.  Preu per constel·lació: 70€ (2 hores) / Preu per tirades de comprovació: 25€

Picture of Núria Serra Alsina

Núria Serra Alsina

Escribiendo con los sentimientos a flor de piel.

Deja un comentario

Sígueme
En el blog
Mis libros

Suscríbete

Para ello solo debes dejar tu nombre y tu correo, prometo no enviar correos molestos.

Suscripción